Find us on Facebook Follow us on Tiwtter Subscribe Feed

POMEM Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Aşağıda yapılan düzenleme gereğince, POMEM'lere giriş için yapılan sınavlara başvuru yapılırken, askerlik ve evlilikte artık sadece beyan yeterli görülecek, belge istenmeyecektir. Devam»

top bar
bottom bar